VH au service de l'Asile Communal de Port au Prince

En date du 9 Aout 2016, nous avions 8 Psychologues, 8 Travailleurs Sociaux , 3 infirmières et 12 autres étudiants de différentes disciplines qui etaient à l'asile communale de Port-au- Prince pour aider la mairie de Port au Prince à mieux comprendre et servir les residents de l'asile communal. 
Du même coup, nous distribuions des kits et d'autres dons pouvant aider ces gens demunies à vivre mieux.

Volunteer Haiti continue à faire preuve de VERBA & ACTA, tout en promouvant l'engagement communautaire.

1 reaction Share

VH au service de l'Asile Communal de Port au Prince

Add your reaction Share

Espace Etudiant RD

Espace Etudiant

2 reactions Share

VH-Ambassador at Grand-Gosier

Nedy-VHA_GG.jpgNedy-VHA_GG.jpg                                                                 

Meet with Nedy Estriplet, the VH-Ambassador for Grand-Gosier. His mission includes supporting the mayors administratively and technically, implementing VH-programs for the city and promoting community engagement via volunteerism.

VH, une idee qui s'impose!

                                                         

2 reactions Share

De la collaboration creative au developpement durable

VH
Add your reaction Share

volunteer haiti une idee qui s'impose...

VH

Add your reaction Share

Le Volontariat

Pour ceux qui veulent savoir plus sur le volontariat...

http://volontariatacj.over-blog.com/article-de-l-importance-du-benevolat-48274787.html

5 reactions Share

AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra, Jadinyè.

 

 

Sete toujou pi gro pasyon mwen pou angaje nan devlopman Peyim men mwen pat Konnen meyè fason pou fè sa akoz map viv nan yon peyi ki limite resous epi ki pa ofri tròp opòtinite. Mwen  te panse sim angaje nan edikasyon espesyalman pou anseye timoun sa ka fè yon enpak pozitif nan sosyete a sitou pou jenerasyon kap vini yo. Edikasyon e sèvis sosyal se te toujou pasyon m e pou rezon sa non sèlman mwen travay komanse lendi pou rive vandredi epi nan weekend yo mwen angaje m nan sèvis kominote .Mwen te toujou ap chèche eske gen jèn Ayisyen ki pataje menm pasyon sa avèm. yon jou mwen resevwa yon envitasyon pa yon gran frè mwen ki ap viv etazini, non li se Alfred Metra. Li dim li jwenn yon òganizasyon ki baze sou volontarya e kap sevi nan twa (3) peyi: Ayiti, St. Domeng, Etazini. Aprè li te fini esplike m’ filozofi òganizasyon an, mwen te otomatikman wè sete rèv mwen ki reyalize paske map cheche sa lontan. Mwen te asepte a frèm nan e mwen cheche plis enfòmasyon de òganizasyon an epi mwen entegre. Òganizasyon sa rele Volunteer Haiti, Inc. Se yon òganizasyon ki ofri sipò administratif, profesyonèl e teknik. yo ede gouvènman lokal yo tankou kolektivite teritoryal yo e lòt òganizasyon lokal. Mwen pa yon moun ki gentan men mwen panse depi yon moun bezwen tan ou ka toujou kreye l. Tankou lèm lakay, mwen chwazi li ou byen dyaloge a fanmi ou Zanmi. Mwen panse Okenn moun pa sipoze itilize eskiz pou pa angaje nan sèvis kominote w’, ou byen nenpòt kominote a. Depi lò, mwen angaje nan fè volontarya. Mwen jwen yon paket benefis tankou rankontre nouvo zanmi, voyaje plizyè kote epi profite apran  nouvo bagay pou enrichi konesans mwen .Map envite tout jèn profesyonèl, Etidyan ou byen nenpòt moun nan pou angaje avèm nan Volunteer Haiti. Lè nou ini ansanm ak yon espri kreyativ nou ka reyalize anpil bagay e fè yon enpak pozitif nan vi moun yo e nan kominote yap viv la.

 Mimonde Metra 

29 Mas 2016

1 reaction Share

VH

Mimonde.png

Je suis Mirmonde Metra

1 reaction Share

AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra , Jadinyè.

 

AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILITI AN AYITI!

Metra Mimonde, Jadinyè.

Mimonde.png

Sete toujou pi gro pasyon mwen pou angaje nan devlopman Peyim men mwen pat Konnen meyè fason pou fè sa akoz map viv nan yon peyi ki limite resous epi ki pa ofri tròp opòtinite. Mwen  te panse sim angaje nan edikasyon espesyalman pou anseye timoun sa ka fè yon enpak pozitif nan sosyete a sitou pou jenerasyon kap vini yo. Edikasyon e sèvis sosyal se te toujou pasyon m e pou rezon sa non sèlman mwen travay komanse lendi pou rive vandredi epi nan weekend yo mwen angaje m nan sèvis kominote .Mwen te toujou ap chèche eske gen jèn Ayisyen ki pataje menm pasyon sa avèm. yon jou mwen resevwa yon envitasyon pa yon gran frè mwen ki ap viv etazini, non li se Alfred Metra. Li dim li jwenn yon òganizasyon ki baze sou volontarya e kap sevi nan twa (3) peyi: Ayiti, St. Domeng, Etazini. Aprè li te fini esplike m’ filozofi òganizasyon an, mwen te otomatikman wè sete rèv mwen ki reyalize paske map cheche sa lontan. Mwen te asepte a frèm nan e mwen cheche plis enfòmasyon de òganizasyon an epi mwen entegre. Òganizasyon sarele Volunteer Haiti, Inc. Se yon òganizasyon ki ofri sipò administratif, profesyonèl e teknik. yo ede gouvènman lokal yo tankou kolektivite teritoryal yo e lòt òganizasyon lokal. Mwen pa yon moun ki gentan men mwen panse depi yon moun bezwen tan ou ka toujou kreye l. Tankou lèm lakay, mwen chwazi li ou byen dyaloge a fanmi ou Zanmi. Mwen panse Okenn moun pa sipoze itilize eskiz pou pa angaje nan sèvis kominote w’, ou byen nenpòt kominote a. Depi lò, mwen angaje nan fè volontarya. Mwen jwen yon paket benefis tankou rankontre nouvo zanmi, voyaje plizyè kote epi profite apran  nouvo bagay pou enrichi konesans mwen .Map envite tout jèn profesyonèl, Etidyan ou byen nenpòt moun nan pou angaje avèm nan Volunteer Haiti. Lè nou ini ansanm ak yon espri kreyativ nou ka reyalize anpil bagay e fè yon enpak pozitif nan vi moun yo e nan kominote yap viv la.

 Mimonde Metra

29 Mas 2016

3 reactions Share

Be A VH-Ambassador

 Le projet, titré VOLUNTEER-HAITI-AMBASSADEUR, est élaboré et sera mis en œuvre dans le but de recruter et former des volontaires qui, à leur tour, s’assureront du recrutement et de la formation de volontaires dans les communautés prioritaires. Par ailleurs, ce projet consiste à instaurer des activités de formation pour les résidents des collectivités territoriales et le personnel étatique. Ce projet est axé exclusivement sur le support administratif, technique et professionnel que VOLUNTEER HAITI apporte aux collectivités territoriales.

1 reaction Share

Travaillons pour les generations à venir!

download.jpg

Blog1.jpg

 

Volunteer Haïti, une idée qui s'impose!

9 reactions Share

VOLUNTEER HAITI, YON IDE KI FE WOUT LI!

 

 

blog2.jpg

De la collaboration créative au développement durable...

 

 

 

Read more
100 reactions Share