Responsible for planning, development, implementation and developing a performance culture among a group of diverse, talented individuals

Many resident Haitians as well as many natives, such as me, who don’t live there anymore, have always dreamed of making Haiti a safer and better place. My passion has heightened in recent years. Although I have lived in the U.S. for eight years, I have always wanted to attain a level of educational and economical success so that I could make a positive difference in my homeland Haiti. I found Volunteer Haiti, a non-profit organization that form mainly with college students and young professionals who reside in different counties with the vision of leveraging public services and transforming lives and local communities. It is my hope that I can contribute in this effort.


 • AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra, Jadinyè.

   

   

  Sete toujou pi gro pasyon mwen pou angaje nan devlopman Peyim men mwen pat Konnen meyè fason pou fè sa akoz map viv nan yon peyi ki limite resous epi ki pa ofri tròp opòtinite. Mwen  te panse sim angaje nan edikasyon espesyalman pou anseye timoun sa ka fè yon enpak pozitif nan sosyete a sitou pou jenerasyon kap vini yo. Edikasyon e sèvis sosyal se te toujou pasyon m e pou rezon sa non sèlman mwen travay komanse lendi pou rive vandredi epi nan weekend yo mwen angaje m nan sèvis kominote .Mwen te toujou ap chèche eske gen jèn Ayisyen ki pataje menm pasyon sa avèm. yon jou mwen resevwa yon envitasyon pa yon gran frè mwen ki ap viv etazini, non li se Alfred Metra. Li dim li jwenn yon òganizasyon ki baze sou volontarya e kap sevi nan twa (3) peyi: Ayiti, St. Domeng, Etazini. Aprè li te fini esplike m’ filozofi òganizasyon an, mwen te otomatikman wè sete rèv mwen ki reyalize paske map cheche sa lontan. Mwen te asepte a frèm nan e mwen cheche plis enfòmasyon de òganizasyon an epi mwen entegre. Òganizasyon sa rele Volunteer Haiti, Inc. Se yon òganizasyon ki ofri sipò administratif, profesyonèl e teknik. yo ede gouvènman lokal yo tankou kolektivite teritoryal yo e lòt òganizasyon lokal. Mwen pa yon moun ki gentan men mwen panse depi yon moun bezwen tan ou ka toujou kreye l. Tankou lèm lakay, mwen chwazi li ou byen dyaloge a fanmi ou Zanmi. Mwen panse Okenn moun pa sipoze itilize eskiz pou pa angaje nan sèvis kominote w’, ou byen nenpòt kominote a. Depi lò, mwen angaje nan fè volontarya. Mwen jwen yon paket benefis tankou rankontre nouvo zanmi, voyaje plizyè kote epi profite apran  nouvo bagay pou enrichi konesans mwen .Map envite tout jèn profesyonèl, Etidyan ou byen nenpòt moun nan pou angaje avèm nan Volunteer Haiti. Lè nou ini ansanm ak yon espri kreyativ nou ka reyalize anpil bagay e fè yon enpak pozitif nan vi moun yo e nan kominote yap viv la.

   Mimonde Metra 

  29 Mas 2016


 • posted about AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra , Jadinyè. on Facebook 2016-03-29 22:15:52 -0400
  AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra , Jadinyè.

  AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILTI AN AYITI! Mimonde Metra , Jadinyè.

   

  AN NOU FÈ VOLONTARYA DEVNI YON KILITI AN AYITI!

  Metra Mimonde, Jadinyè.

  Mimonde.png

  Sete toujou pi gro pasyon mwen pou angaje nan devlopman Peyim men mwen pat Konnen meyè fason pou fè sa akoz map viv nan yon peyi ki limite resous epi ki pa ofri tròp opòtinite. Mwen  te panse sim angaje nan edikasyon espesyalman pou anseye timoun sa ka fè yon enpak pozitif nan sosyete a sitou pou jenerasyon kap vini yo. Edikasyon e sèvis sosyal se te toujou pasyon m e pou rezon sa non sèlman mwen travay komanse lendi pou rive vandredi epi nan weekend yo mwen angaje m nan sèvis kominote .Mwen te toujou ap chèche eske gen jèn Ayisyen ki pataje menm pasyon sa avèm. yon jou mwen resevwa yon envitasyon pa yon gran frè mwen ki ap viv etazini, non li se Alfred Metra. Li dim li jwenn yon òganizasyon ki baze sou volontarya e kap sevi nan twa (3) peyi: Ayiti, St. Domeng, Etazini. Aprè li te fini esplike m’ filozofi òganizasyon an, mwen te otomatikman wè sete rèv mwen ki reyalize paske map cheche sa lontan. Mwen te asepte a frèm nan e mwen cheche plis enfòmasyon de òganizasyon an epi mwen entegre. Òganizasyon sarele Volunteer Haiti, Inc. Se yon òganizasyon ki ofri sipò administratif, profesyonèl e teknik. yo ede gouvènman lokal yo tankou kolektivite teritoryal yo e lòt òganizasyon lokal. Mwen pa yon moun ki gentan men mwen panse depi yon moun bezwen tan ou ka toujou kreye l. Tankou lèm lakay, mwen chwazi li ou byen dyaloge a fanmi ou Zanmi. Mwen panse Okenn moun pa sipoze itilize eskiz pou pa angaje nan sèvis kominote w’, ou byen nenpòt kominote a. Depi lò, mwen angaje nan fè volontarya. Mwen jwen yon paket benefis tankou rankontre nouvo zanmi, voyaje plizyè kote epi profite apran  nouvo bagay pou enrichi konesans mwen .Map envite tout jèn profesyonèl, Etidyan ou byen nenpòt moun nan pou angaje avèm nan Volunteer Haiti. Lè nou ini ansanm ak yon espri kreyativ nou ka reyalize anpil bagay e fè yon enpak pozitif nan vi moun yo e nan kominote yap viv la.

   Mimonde Metra

  29 Mas 2016


 • wants to volunteer 2016-02-24 07:50:56 -0500

  Engage in your community and make a difference!

  Giving back to your community or any community is the best way to make a difference. "To volunteer, you do not need to be a celebrity or billionaire, all you need is an open heart to support people in needs by sharing your skills, talents, knowledge and anything that can contribute to making a difference." 

    BECOME A PARTNER OF VOLUNTEER HAITI INC.

  Partners of Volunteer Haiti are individuals, institutions or organizations who commit to volunteering with us or donating to support our mission and vision either in Haiti or in the US. Our partners will be part of our operations or will be informed of our activities in the local communities.

  INTERNSHIPS

  Since VOLUNTEER HAITI’s mission depends 80% on college students, we offer internship opportunities in the fields of administration, research, sociology, technology, health care and development to qualified college students who would like to engage in local development and transformation of life in Haiti. Our internship program is open to national and international students. Our internship consist of three (3) sessions: Spring, Summer, and Fall. Interns will perform under the supervision of VH staffs to help the ground operations run steadily.

  Volunteer Haiti offers an opportunity not only to young graduate students from Haiti but also, to graduate students from anywhere to come and support our movement for the benefits of Haiti and humanity. We are a clear example of diversity, and we invite all generations from different parts of the world to come and join our volunteer social network and make a difference.

  Become a volunteer

 • commented on VOLUNTEER HAITI, YON IDE KI FE WOUT LI! 2016-02-26 07:43:34 -0500
  Nou se VH sa vle di nou se yon divèsite group profesyonèl , etidyan e teknisyen ki gen volonte pou sèvi kominote nap viv la ou byen nenpòt kominote .

 • donated via 2016-03-26 07:49:00 -0400

  VOLUNTEER OR DONATE TO SUPPORT OUR MISSION!

  41 donors
  10000 donors

  All donations raised will be used to support Volunteer Haiti's projects either in Haiti, Dominican Republic, or in Jacksonville.

  Thank you in advance for your generous contribution that will help us achieve our mission and make a difference.

  There are many ways to donate to support our projects:

  All donations are tax-deductible and should be made payable to Volunteer Haiti Inc. and mailed to 2260 University Blvd N, Jacksonville FL 32211.

   

   

  Donate

 • commented on Volunteer Sign Up 2016-03-13 16:26:24 -0400
  Remember, there’s no shame when you fail at doing something. Sometimes it may take more than one try to succeed. Just remember, there’s no shame in asking for help. Put aside your pride and show some respect for the talent and skills others may have and are willing to share with you. Never be afraid to seek help!

  Roguens Stinvil

 • signed up on Contact Us 2015-09-20 14:02:58 -0400

My passions are education and social services.My vision is to help influence the future development of people and organizations.
$25.00 raised
GOAL: $1,000.00
Donate on behalf of Roguens Stinvil:
Give Volunteer Spread the word